پاسخ صریح جلیلی به سوال یک دانشجو: اگر یک چهارم رأی آوردیم دیگر حق نداریم حرف بزنیم؟!
#دانشگاه_شهید_رجایی

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ