فیلم : انتقادات صریح مجری تلویزیون از عملکرد روحانی

573

میلاد دخانچی مجری تلویزیون در ویدئویی که به تازگی منتشر کرده، انتقادات صریحی نسبت به عملکرد روحانی مطرح کرده است.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ