فیلم: آقای روحانی! مشکلات مردم رابا رسم شکل توضیح دهید (۲۰ نمره)

389

بیکاری، رکود در بازار، وضعیت مسکن و معیشت مردم از جمله مشکلاتی است که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند.

اصولگرانیوز در این فیلم به این مسئله می پردازد.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ