426022703_23505

روز گذشته با تعداد آرای داده شده به دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که در فتنه ۸۸ حضور داشته، نشان داد تنها ۱۱۱ نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی حضور دارد و غیر آن هر کسی مدعی باشد اصول نماست.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ