سرویس سیاسی اصولگرانیوز-فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در واکنش به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر امضا نکردن طرح تمدید تحریم ایران اما اینکه اجازه داد بدون امضای وی تمدید تحریم‌ها علیه ایران به قانون تبدیل شود، گفت: این موضوع شاهد دیگری بر نقض برجام است.

وی افزود: اوباما بدین خاطر قانون تمدید تحریم ایران را امضا نکرد که طبق بند 26 برجام قوه مجریه و مقننه آمریکا نباید اقدامی در راستای نقض برجام انجام دهند اما شاهد بودیم که کنگره آمریکا اقدام به نقض برجام کرد و اگر اوباما هم امضا می کرد جرم آمریکا دوبرابر می شد.

این کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: اوباما با اقدام اخیرش در امتناع از امضای قانون تمدید تحریم ایران به دنبال این بود که جرم خود را کمتر کند. چراکه در عمل و طبق ساختار آمریکا این مصوبه کنگره تبدیل به قانون می‌شود.

ایزدی با تأکید بر اینکه درصورت وتو تمدید تحریم ایران توسط آمریکا هم این مصوبه به قانون تبدیل می شد، گفت: اوباما اگر واقعا به دنبال اجرای برجام بود وظیفه داشت این مصوبه را کنگره را وتو کند. البته توجیهی که می‌آورند این است که اگر وتو می‌کرد، وتو شکسته می‌شد.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ