سرویس اقتصاد اصولگرانیوز – جمشید پژویان اقتصاددان:

خطر اقتصادي پايگاه راي آقاي روحاني را به‌شدت تهديد مي‌كند

در طول سه سال گذشته مردم از دولت تدبیر و امید سرخورده شده‌اند.

مشخص نيست چه فرد يا افرادي سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت را تدوين و اجرا مي‌كنند.

هيچ گونه سياستي كه نشان بدهد دولت آقاي روحاني سياست ضد تورمي به كار برده است وجود ندارد

دولت به جای بهره برداری اقتصادی به دنبال بهره برداری سیاسی از برجام است.

426308331_154573

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ