به گزارش اصولگرانیوز؛ در پرونده های بزرگ فساد اقتصادی بانک ها زمینه ساز بوده اند. این را دادستان تهران می گوید. جعفری دولت آبادی با انتقاد از ضعف نظارتی در بانک ها گفته است پرونده هایی مثل امیر منصور آریا، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و سایر پرونده های مشابه یا مدیران بانک ها همدست مجرمانند یا وام های پرداخت شده و نبود نظارت زمینه را برای این جرم ها فراهم کرده است.

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ